Hakkımızda - Sardas Ltd.Şti.

Hakkımızda

SARDAS; 1981 yılında, Ankara'da kurulmuştur. SARDAS’ın faaliyet stratejisi teknolojik olarak gelişmiş nihai mal ve ürünlerin yapımı için gerekli olan hammaddeleri ve yarı mamulleri ithal etmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için Sardas, tarım, sağlık, elektro- optik ve bankacılık gibi alanlarda kullanılan ileri teknoloji gereksinimleri yüksek olan ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretimi zor olan nihai mal ve temel girdilerin ithalatı üzerine yoğunlaşmıştır.

Sardas, ürünleri bilimsel araştırmalara bağlı olan ve bu sebeple ürünlerini sürekli araştırma ve geliştirmeye tabi tutan firmaların Türkiye’deki temsilcisi olmayı prensip edinmiştir.

Sardas, birçok uluslar arası firmayı temsilcilik ya da acentelik yoluyla Türkiye, Orta Doğu ülkeleri, Orta Asya Türkî Cumhuriyetleri’ni de içine alan büyük bir coğrafyada temsil etmektedir. Bir yandan ana firmalarının satışlarında önemli bir büyüme sağlarken diğer yandan da tarım ve endüstri sektöründe üretim açısından yeni fırsatlar yaratmaktadır.