BioFresh - Sardas Ltd.Şti.

Biofresh

Taze Ürün Depolama ve Kalite Koruma Sistemleri

Biofresh, taze meyve ve sebzelerin depolanması ve taşınması sürecinde ortaya çıkan bakteri veya mantar kaynaklı hastalıkları ozon teknolojisi ile dezenfekte eden koruyucu bir üründür. Ozon, 3 oksijen atomundan oluşur ve doğal oksitleme ve dezenfekte etme aracıdır. Mavi renkli veya renksiz olabilen, kendine has kokusu olan bir gazdır. Yüksek düzeyde aktif olup sürekli oksijene dönüşerek kalıntı bırakmaz. Ozon, yapay yollardan da oksijenin yüklü bir elektrik enerjisine tabi tutulmasıyla da üretilebilir. Biofresh’in ozon teknolojisi bu prensiple çalışmaktadır.

Biofresh’in geliştirmiş olduğu endüstriyel Ozon Yönetim Sistemi, ürünlerin depolarda taze olarak en düşük maliyetle korunabilmesini sağlayan güvenilir bir sistemdir.

 

Ozon uygulamalarinin faydalari:

- Mikro biyolojik aktivitelerin yaratacağı çürümeleri baskı altına alarak çürümeyi geciktirir.
- Mantar hastalıklarının yayılmasının önüne geçer.
- Depolama sonundaki hasarları önemli oranda düşürür.
- Ürünlerin depolanmakta olduğu alanları, depolama öncesi, süresi ve sonrasında steril halde tutabilmektedir.
- Ürünlerin tat, görüntü ve dokusunun uzun süre bozulmadan korumasını sağlamaktadır.
- Ürünlerin etilen salgılama seviyelerini düşürerek depolama sürecindeki olgunlaşma ve çürümelerini kontrol eder.
- Hiçbir şekilde kimyasal kalıntı bırakmaz.
- Depo ortamındaki muhtemel kokuları tamamen ortadan kaldırır.

Biofresh Smart Palet